IR–ALETLİ UÇUŞ EĞİTİMİ

IR–ALETLİ UÇUŞ EĞİTİMİ

KURSUN AMACI

IR(A) modüler uçuş eğitim kursunun amacı; pilotları uçaklarda IFR ve IMC şartlarda görev yapmak üzere gerekli yeterlilik seviyesinde eğitmektir.  Bu kurs, ayrı ayrı yada birlikte alınabilecek iki modülden oluşur;  

  1. Temel aletli uçuş modülü. En fazla 05:00 saati bir BIDT FNPTI/II veya FFS’de yer süresi olacak şekilde 10:00 saatlik aletli uçuş eğitim süresinden oluşur. Temel aletli uçuş modülünün tamamlanmasının ardından adaylara bir kurs tamamlama sertifikası verilir.
  2. Prosedürel aletli uçuş modülü; bu modül, IR(A) müfredatında geriye kalan eğitim konularından 40:00 saat tek motor veya 45:00 saat çok motor aletli uçuş eğitiminden ve IR(A) teorik bilgi eğitiminden oluşur.

Modüler IR(A) kursuna başvuran adayların Gece uçuş imtiyazlarını da içeren bir PPL(A) yada CPL(A) sahibi olmaları gerekir. Prosedürel aletli uçuş modülüne başvuran ve CPL(A) sahibi olmayan aday, Temel aletli uçuş modülüne ilişkin bir kurs tamamlama sertifikasına sahip olmalıdır.

KURSA BAŞLAMA GEREKLİLİKLERİ

  • En az 18 yaşında olmak,  
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.  
  • İlgili hava aracı kategorisinde en az PPL(A) ve,  
  1. Uçak veya helikopter için en az 10:00 saati, hava gemileri için ise en az 20:00 saati ilgili hava aracı kategorisinde ilgili hava kategorisinde olmak kaydıyla; uçaklarda, TMG’lerde, helikopterlerde yada hava gemilerinde sorumlu pilot olarak en az 20:00 saatlik Seyrüsefer uçuşunu tamamlamış olmalıdır.  
  2. Sadece helikopterler: ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR veya CPL(H) entegre eğitim kursunu tamamlamış olan adaylar (b) maddesinde öngörülen gereklilikten muaf tutulurlar.  
  3. Eğer yetenek testinde çok motorlu uçak kullanılacak ise çok motor intibak eğitimini takiben azami 3 saati FNPT II’de olmak üzere en az 05:00 saat çok motor aletli uçuş eğitimini tamamlamak.
  4. IR(H) sahibi adaylar kursa başlamadan önce bridge teorik bilgi eğitimini tamamlamış olmalıdırlar.  

TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ

Uçuş öncesi 18 saat teori bilgi eğitimi alırlar.

UÇUŞ EĞİTİMİ

Öğrenciler IR (A) eğitimi süresince 50:00 saat (35 saat simülatör + 15 saat Uçak uçuşu) eğitimi alırlar.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Eğitim Kurumları HUBEK, 2022 yılında hızlı büyüyen havacılık sektöründe artan nitelikli pilot ihtiyacını karşılamak için kurulmuş bir kuruluştur.

Bizi Takip Edin

Hemen Başvur

Başarıya Giden Yolda Bize Katılın!"

(0534) 550 4374

İhtiyacınıza Hızlı ve Etkili Çözümler

(0507) 753 7818

İhtiyacınıza Hızlı ve Etkili Çözümler

WhatsApp

Hızlı ve Kolay Bağlantı Kurun!

/** * Jovi Chat Kodu */