MPL - ENTEGRE EĞİTİMİ

MPL

KURSUN AMACI

MPL(A) Entegre kursunun amacı; VFR ve IFR şartlarda çok motorlu çok pilotlu türbin motorlu hava taşımacılığı uçaklarında görev yapabilecek yeterlilik seviyesinde ikinci pilotlar yetiştirmek ve MPL almalarını sağlamaktır.  

KURSA BAŞLAMA GEREKLİLİKLERİ  

  • En az 18 yaşında olmak,  
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
  • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak,  
  • Akademimiz tarafından gerçekleştirilen mülakatlarda başarılı olmak,  
  • MEB tarafından onaylı bir kurumdan en az “Upper Intermediate” seviyesinde İngilizce dil belgesine sahip olmak.  
  • Matematik, fizik gibi temel bilimlere yeterli düzeyde hakim olmak.  

TEORİK BİLGİ EĞİTİMİ  

Öğrenciler, MPL (A) Entegre eğitimi süresince 750:00 saat ATP teori ve 25:00 saat MCC teori eğitimi alırlar.  

UÇUŞ EĞİTİMİ  

Öğrenciler MPL (A) Entegre eğitimi süresince MCC eğitimi uçuşları dahil olmak üzere toplam 175:30 saat uçuş eğitimi alırlar.  

/** * Jovi Chat Kodu */